Salesforce implementatie

De overgang naar Salesforce kan complex zijn. Onze expertise zorgt ervoor dat de overgang zo soepel mogelijk plaatsvindt. Wij bieden uitgebreide ondersteuning in de vorm van trainingen, support en, waar nodig, maatwerk integraties.

 • Meer waardevolle leads en klanten
 • Persoonlijkere klantervaringen
 • Automatiseren en stroomlijnen van terugkerende bedrijfsprocessen
 • Datagedreven inzichten in vitale processen
 • Ondersteuning bij het inrichten van effectief relatiebeheer

Welke mogelijkheden biedt een Salesforce implementatie?

Salesforce is een van ‘s werelds meest gebruikte CRM-softwaresysteem. Het cloudgebaseerde platform maakt het stroomlijnen van marketing-, verkoop-, commerce-, service- en IT-processen eenvoudig, waardoor het zo efficiënt mogelijk ingericht wordt. Een Salesforce implementatie zorgt voor: 

 • Meer waardevolle leads en klanten
 • Persoonlijkere klantervaringen 
 • Goede bereikbaarheid en betere serviceverlening 
 • Eenvoudige automatisering van terugkerende bedrijfsprocessen
 • In een handomdraai geïntegreerde en gestroomlijnde bedrijfsprocessen

Plan een demo

Novyx inschakelen voor een Salesforce implementatie?

 • Vakbekwame en betrouwbare Salesforce partner
 • Effectieve en gebruiksvriendelijke oplossingen 
 • Wij zetten ons 100% in voor een langetermijnsamenwerking 
 • Altijd binnen één werkdag antwoord

Hoe verloopt een Salesforce implementatie?

Een Salesforce implementatie omvat alle stappen die gezet moeten worden van idee tot implementatie. Het proces is dus behoorlijk complex en uitgebreid. Om een soepele overgang naar Salesforce te garanderen, voert Novyx een Salesforce implementatie altijd gefaseerd uit. Grofweg bestaat een Salesforce implementatie uit vier fases: consultancy & design, realisatie, implementatie, training & support.

1 — Consultancy & Design

Om een Salesforce implementatie soepel te laten verlopen stelt Novyx voor elk bedrijf een maatwerk implementatieplan op. In deze eerste fase signaleert Novyx in overleg welke kansen opgepakt kunnen worden. Voor eventuele knelpunten bedenkt Novyx een geschikte oplossing. Ten slotte inventariseren we welke bedrijfsprocessen efficiënter ingericht kunnen worden. 

2 — Realisatie

De tweede stap bij een Salesforce implementatie is het realiseren van de voorgestelde oplossingen. De technisch specialisten van Novyx ontwikkelen in deze fase innovatieve maatwerkoplossingen of configureren bestaande cloud-gebaseerde oplossingen binnen Salesforce. Deze worden van A tot Z ingericht. De realisatiefase vormt de basis voor een soepele overgang naar Salesforce. 

3 — Implementatie

Als al het voorbereidend werk gedaan is, gaat de daadwerkelijke Salesforce implementatie van start. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot de systemen gewaarborgd blijft dankzij onze duidelijke communicatie en heldere afspraken. Gebruikers ondervinden geen grote hinder van de implementatie. Zijn alle Salesforce-oplossingen naar tevredenheid geïmplementeerd, dan wordt de data definitief overgezet (datamigratie).

4 — Training & Support

Om maximaal profijt te hebben van Salesforce is het cruciaal dat alle gebruikers vertrouwd zijn met de grenzeloze mogelijkheden. Novyx biedt daarom uitgebreide training en support, ook na de implementatie en oplevering. Onze Salesforce-specialisten geven altijd binnen één werkdag antwoord op vragen. 

Hoelang duurt het om Salesforce te implementeren?

De termijn waarop een Salesforce implementatie voltooid kan worden, hangt sterk af van de wensen. Bij maatwerkoplossingen gaan we uit van een traject van minimaal 3 maanden. Bij configuratie van standaardoplossingen kan een Salesforce implementatie vaak al binnen 1 maand plaatsvinden. 

Waarom investeren in een Salesforce implementatie?

 • Salesforce is schaalbaar en toekomstbestendig
 • Salesforce geeft datagedreven inzichten in vitale processen
 • Salesforce helpt administratieve processen efficiënter in te richten
 • Salesforce CRM ondersteunt bij het inrichten van effectief relatiebeheer

Hoeveel kost een volledige Salesforce implementatie?

De kosten die verbonden zijn aan een Salesforce implementatie worden grotendeels bepaald door de omvang van de organisatie (aantal Salesforce-gebruikers), de verschillende Salesforce Cloud-oplossingen waarvan gebruik gemaakt gaat worden en de mate waarin Novyx maatwerkoplossingen ontwikkelt. Een prijsindicatie kunnen we afgeven als we de wensen en behoeften bekend zijn.